Sponsering en wielerkledij

Zoals meerdere sportclubs overleven ook wij dank zij de steun van sponsoren.

Deze sponsoren laten ons toe te fietsen in een door het bestuur gekozen TBO uitrusting.

Om tegemoet te komen aan onze sponsoren is het een regel dat al onze leden voor de  “ ritten

vermeld in De Bidon “  ( ritten op zondag, kampritten, … ) zich aanbieden in deze TBO uitrusting.

Het bestuur vraagt dan ook met aandrang dat ieder lid deze regel navolgt.

Indien iemand van jullie een probleem heeft met zijn kledij kan dit steeds besproken worden.

Kapotte kledij kan binnen gebracht worden bij de voorzitter en zal voor het lid gratis hersteld worden.

Hopende op een goed gevolg,

Het TBO bestuur