E – Bikes reglementering

Fietsen is gezond.
Mede door deze slogan blijft het aantal recreanten steeds toenemen, ook zo in onze club. Een goede gezondheid laat ons toe onze hobby met plezier uit te oefenen.
Door ziekte ,operatie of andere medische reden kan er een abrupt einde komen aan ons
fietsplezier. Ook in onze club zijn er een aantal leden met fysieke beperkingen.
Voor deze personen bestaat er een geweldig alternatief …..de elektrische fiets !
Ook onze club stapt mee in deze evolutie en het bestuur zal voor deze leden het gebruik vaneen elektrische fiets toelaten. Weliswaar willen wij het gebruik beperken tot de damesploeg, E en S ploeg. Voor de ploegen A, B en C is het gebruik voorlopig niet toegelaten.
Tot slot nog dit : bij de TBO-trappers is de elektrische fiets een hulpmiddel tot verhoging van comfort, niet van snelheid. Daarom dienen E-bikes achteraan in de groep te rijden. Behalve wanneer de ritverantwoordelijke met een elektrische fiets rijdt, is het toegelaten dat zij/hij vooraan rijdt.

Het bestuur