Verzekering

Verzekering KBC

Onze leden zijn verzekerd via de polis KBC Vereningsleven. De verzekerde activiteiten zijn: “Fietstoerisme en mountainbike voor dames en heren + activiteiten die voor de club geld opbrengen”

Indien men een aangifte formulier nodig heeft (ongeval met derden – gemeen recht & schadeaangifte lichamelijk ongeval) zijn deze beschikbaar bij De Wissel of Theo.

Verzekerde waarborgen

Burgerrechterlijke aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Burgerrechterlijke aansprakelijkheid na levering
Lich. ongevallen (vrijwilligers en bestuursleden)

 • Overlijden 2.478,94 euro
 • Blijv. Invaliditeit 12.394,76 euro
 • Geneeskosten 2.478,94 euro (franchise 24.79 euro)

Wat is een ongeval

een plotse en onverwachte gebeurtenis waarbij de oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een objectief vast te stellen lichamelijk letsel toebrengt. (opgepast: bv. bij spierletsel zonder vaststelbare oorzaak !)

Dekking overlijden

Gedekt tot 3j. na datum van het ongeval.
Leeftijd slachtoffer < 5j. of > 70j. dan is de max vergoeding, de begrafeniskosten tot max. 2.478,94 euro.

Blijvende invaliditeit

De vergoeding wordt berekend op basis van de invaliditeitsgraad. Geen vergoeding bij invaliditeit van <5% en + 70 j. Boven 5% invaliditeit is er verhoudingsgewijs uitkering.

Tijdelijke invaliditeit

Deze waarborg is niet opgenomen in de polis.

Geneeskosten

Kosten voor geneeskundige verzorging die gevolg zijn van een verzekerd schadegeval worden terugbetaald na aftrek van de franchise.
Opgelet: kosten voor eerste prothese en orthopedie zijn verzekerd. Bv. na ongeval vals gebit nodig = verzekerd. Had u al een vals gebit dan is dit niet gedekt want dit is niet uw eerste prothese.
Ook verzekerd zijn: medisch noodzakelijk vervoerkost
Alle kosten die voor terugbetaling in aanmerking komen, worden verminderd met de tussenkomst van de mutualiteit.

Belangrijkste uitsluitingen

 • Verergering van reeds vooraf bestaande aandoening.
 • Ongeval dat valt onder de wet op arbeidsongevallen.
 • Zelfdoding en poging tot zelfdoding.
 • Ongeval door opzet.
 • Ongeval te wijten aan dronkenschap of drugsgebruik.
 • Ongeval tijdens plegen van geweld en kwaadwillig beschadigingen van goederen.
 • Ongeval door vrijwillig blootstellen aan overbodig of uitzonderlijk gevaar. (schade ingevolge het redden van personen of dieren is wel gedekt.)

Wat te doen bij schadegeval

 • Vraag een formulier in De Wissel of aan Theo
 • Medische vragenlijst (formulier) aan behandelende geneesheer laten invullen
 • Binnen de 4 dagen aangifte bezorgen aan bestuur (Theo Imbrechts)
 • Medische kostennota’s bijhouden (vb. rekeningen apotheek).
 • Getuigschrift voor de verstrekte hulp van arts eerst voorleggen aan de mutualiteit en nadien de verschilstaat van de mut. samen met de apothekerskosten bezorgen aan de verzekeringsagent.