Veiligheid en gedragscode

Als wij s’zondags op de baan rijden hebben wij met zijn allen een bepaalde verantwoordelijkheid!

Algemene clubregels

 • Respecteer de regels of wetten die gelden in onze club.
 • Heb respect voor je ploegmakkers en hun sportieve prestaties.
 • Houd rekening met een mindere dag van je ploegmaat, kijk regelmatig dat iedereen er nog bij is.
 • We vertrekken in groep en komen samen in groep toe.
 • laat geen afval achter, steek elke vorm van afval in je achterzak en deponeer later in de afvalbak.
 • Volg de aangegeven richtsnelheden vastgesteld per ploeg

Veiligheid

 • Een fietshelm is verplicht voor alle TBO ritten – geen helm = niet starten!
 • Iedere weggebruiker dient zich aan de verkeersregels te houden , dus ook elke wielertoerist.
 • Pas je snelheid aan de omgeving aan. (school, bakker, kerk …).
 • Rij altijd uiterst rechts, ook (en zeker) in de bochten.
 • Met max. 2 naast elkaar.
 • Rem niet te bruusk (als het moet “ STOP” roepen)
 • Verwittig voor gevaarlijke situaties , en zorg dat het aan de hele groep doorgegeven wordt. (put, auto, tegenligger, drempel…)

Ritverantwoordelijke

 • De ritverantwoordelijke stippelt een veilige route uit.
 • Hij rijdt mee op kop of in tweede stelling.
 • Hij is verantwoordelijk voor de snelheid die gereden wordt door zijn groep. (zie richtsnelheden)
 • Het eerste half uur wordt er +/- 5 km minder snel gereden om iedereen de kans te geven zich aan te passen en op adem te komen.
 • Hij is verantwoordelijk voor zijn groep bij mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties….veiligheid primeert steeds !!
 • Hij maakt afspraken met een groepslid die steeds in laatste positie rijdt en het overzicht en de veiligheid mede bewaakt.
 • Bij inbreuken inzake snelheden of onveilige toestanden tijdens de rit zal de ritverantwoordelijke aangesproken worden door het bestuur.

Ritdeelname

 • Elk volwaardig lid krijgt een punt wanneer hij/zij een geplande rit (rit met ritnummer) start.
 • Enkel bestuursleden vullen de aanwezigheidslijst in
 • Het maakt geen verschil met welke categorie je meerijdt
 • Ieder lid kan de aanwezigheidslijst inkijken op verzoek
 • Ieder volwaardig lid dient te starten in de correcte clubkledij om een punt te krijgen (uitzondering: nieuwe leden die nog wachten op hun kledij of leden die hun kledij hebben binnengebracht voor herstelling)
 • Er wordt gestart aan “De Wissel“, tenzij anders vermeld in de rit informatie
 • De leden kunnen ook punten krijgen indien zij deelnemen aan belangrijke clubactiviteiten (zoals de startvergadering)
 • Wanneer er extreme weersomstandigheden zijn, kan een rit uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd worden. Dit kan gebeuren bij:
  • Vriesweer in combinatie met water: ijzelvorming
  • Vriesweer in combinatie met sneeuw: gladheid
  • Storm, stevige windvlagen
  • Zware mistvorming, onvoldoende zichtbaarheid

Indien boven vermelde weersomstandigheden zich voordoen en daardoor de veiligheid in het gedrang komt beslist één van de aanwezige leden van het bestuur, ter plaatse, of de rit doorgaat of niet. Indien de rit niet van start gaat rijden de leden op eigen risico. De rit wordt niet weerhouden voor het klassement.

E-Bikes

 • Het gebruik van E-bikes is enkel toegestaan bij volgende ploegen:
  • Dames (D-ploeg)
  • E-ploeg
  • S-ploeg
 • E-bikes dienen achteraan in de groep te rijden
 • E-bike dient in orde te zijn met de geldende wetgeving