Mis ter nagedachtenis

Op zondag 24 April 2022 om 1000u is er een mis ter nagedachtenis van wijlen Frans De Cat. Frans was medeoprichter van de vzw Tebeo en jaren lang actief bestuurslid.

Het bestuur